Bij adviestrajecten gaat het om de begeleiding van afdelingen of teams. Ieder traject begint met het helder formuleren van de probleemstelling. Daartoe worden intakegesprekken met verschillende teamleden gehouden. Vervolgens worden in overleg de doelstellingen, aanpak en tijdspanne vastgesteld. Het traject kan leiden tot coaching, training of team building voor het team/afdeling maar ook tot een her- of reorganisatie.

Cita heeft adviestrajecten gedaan over zeer uiteenlopende organisatievraagstukken, zoals:

• Veranderingsprocessen en reorganisaties
• Begeleiden van cultuurveranderingstrajecten
• Starten van nieuwe (Sales)trajecten
• Professionaliseren van (Sales)afdelingen
• Verbeteren van de interne communicatie
• Begeleiding en sturing van Management Trainees
• Stimuleren van ‘strategisch denken’ bij individuele medewerkers
• Stimuleren van ‘Out of the Box’ denken in organisaties
• Herstructureren van werkoverleg
• Begeleiden van een veranderproces van een non-profit organisatie naar een profit organisatie

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player