Cita is afgestudeerd aan de Hogere Hotelschool in Scheveningen. Na haar studie heeft zij
verschillende opleidingen gevolgd, waaronder General Management en Marketing bij INSEAD
(CEDEP) in Fontainebleau.


Cita heeft verschillende leidinggevende functies vervuld op het gebied van Marketing en Sales.
Sinds 1992 werkt zij als trainer/coach en adviseur. Zij geeft trainingen in onder meer
commerciële-, management- en persoonlijke vaardigheden en doet individuele coachings-
trajecten in binnen- en buitenland. Daarnaast begeleidt zij organisaties bij trajecten zoals cultuurveranderingen en reorganisaties. Haar ervaring strekt zichuit van het bank- en
 
verzekeringswezen tot de voedingsmiddelenindustrie, transport, uitzendwezen, bouw en nijverheid, IT,
uitgeverijen en petrochemie.

Cita’s stijl van trainen en coachen is zeer praktisch en op het resultaat van de deelnemer gericht. Zij laat
deelnemers bij voorkeur aan de hand van voorbeelden uit hun eigen praktijksituatie kennis maken met
nieuwe vaardigheden en technieken, waardoor het eenvoudiger is deze na de training in hun werk toe te
passen. Voor zowel de trainingen als de coachingstrajecten geldt dat het vooral om een bewustwording van
gedrag en mogelijkheden gaat. Soms is dat confronterend, maar het maakt deelnemers vaak bewuster van
hun talenten. Dat is verhelderend en inspirerend en geeft nieuwe energie.
Andere rode draad in Cita’s trajecten is ‘het stimuleren van entrepreneurschap’ in individuele medewerkers.
‘Bedenk eens hoe je het zou aanpakken als het je eigen zaak zou zijn’ is een manier om vaste denkpatronen
te doorbreken en tot nieuwe inzichten en ideeën te komen.