Wat klanten zeggen over Cita Coelewij

 • Door de combinatie van haar kennis van instituten, Corporate Clients en MKB bedrijven en de jaren lange ervaring in training en coaching, is elke sessie zeer inspirerend en waardevol. Haar sessies zijn allemaal tailor made met echte real life cases en rollenspellen. Haar stijl van trainen en begeleiding typeert zich als: hoog tempo, focus op professioneel gedrag, drive en duidelijk waardoor vaak confronterend maar verhelderend en direct toepasbaar. Haar sessies worden elke keer zeer hoog gewaardeerd.

Achtergrond

Cita is afgestudeerd aan de Hogere Hotelschool the Hague. Na haar studie heeft zij verschillende opleidingen gevolgd, waaronder General Management en Marketing bij INSEAD (CEDEP) in Fontainebleau.

Cita heeft verschillende managementposities bekleed op het gebied van Marketing en Sales. Sinds 1992 werkt ze als trainer, coach en consultant.

Ze geeft trainingen in commerciële, management- en persoonlijke vaardigheden en werkt als executive coach.

Daarnaast begeleidt zij organisaties m.b.t. change management zoals bij culturele en commerciële verandering, herstructurering en reorganisaties. Haar brede ervaring strekt zich uit van industrieën, zoals bank- en verzekeraars, voedselverwerking, transport, uitzendbureaus, bouw & productie, IT, uitgeverij tot petrochemie.

Cita heeft expertise t.a.v. onderwerpen als:

 • Pitchen tijdens sales trajecten en speciale projecten
 • Overtuigen van klanten/stakeholders en specifiek op C-level extern en intern
 • Het hanteren van bezwaren en voeren van slecht nieuws gesprekken.
 • Client Engagement in combinatie met Stakeholdermanagement en effectief
  Netwerken.
Cita Coelewij

Cita heeft een hands-on benadering t.a.v haar coaching- en trainingtrajecten. Deelnemers worden bewust gemaakt van hun eigen gedrag en de mogelijkheden die er zijn. Soms is dit confronterend, maar vaak maakt het hen bewuster van hun eigen talenten. Dit geeft nieuwe inzichten en is inspirerend en geeft hen hernieuwde energie.

Een ander terugkerend element in Cita’s aanpak is het stimuleren van het entrepreneurschap van de individuele werknemer. “Hoe zou je denken als het jouw eigen bedrijf was?” is één van de vragen die ze stelt. Dit doorbreekt vaste denkpatronen en moedigt aan tot nieuwe inzichten en ideeën.

What people say about Cita Coelewij

 • The combination of her knowledge of Banking, Institutes, Pension funds, Multinationals, Corporate Clients and SMEs, and years of experience in training and coaching makes every session very inspiring. Her sessions are all tailor made and focused on high energy exercises with real life cases and role plays. All her sessions are highly rated by the participants.

Background

Cita has held numerous management positions in the field of Marketing and Sales. Since 1992 she has worked as a trainer/coach and consultant.

She gives training courses in commercial, management and personal skills and also provides personal coaching programmes both in the Netherlands and in the UK, Luxembourg, Belgium, and Curaçao.

She has experience in a wide range of industries, such as banking & insurance, food processing, transport, employment agencies, construction & manufacturing, IT, publishing, and petrochemicals.

Cita Coelewij

Cita has expertise on topics as:

 • Pitching in Sales projects and special projects
 • Convincing clients and specifically at C-level externally and internally
 • Overcoming objections and bringing bad news
 • Client engagement in combination with Stakeholder management and effective Networking

Cita has a hands-on approach to training and coaching. Participants are made aware of their own behaviour and the opportunities that exist. This can be confrontational, but often it makes them more conscious of their own talents. This is both enlightening and inspirational and gives them renewed energy.

Another recurring element in Cita’s approach is the stimulation of entrepreneurship in individual employees. ‘How would you go about things if it was your own business?’ is one of the questions she asks. This challenges established patterns of thinking and encourages new insights and ideas.

Contact Cita Coelewij

Voor vragen over training, coaching & consultancy neem gerust contact op.